Laatste update: 19-08-2019

Isolatie subsidie (SEEH) opnieuw open én uitgebreid met aanvullende maatregelen!

Wat is het
Je huis isoleren is altijd een goed idee. Want hoe je jouw huis ook verwarmt, minder verbruik is altijd goedkoper. Goede isolatie is altijd de eerste stap in de verduurzaming van jouw huis. Na een tijdelijke stop is de subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) weer open voor eigenaar-bewoners. Sinds 2 september 2019 kun je aanvragen indienen bij de subsidieregeling SEEH (Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis). Deze subsidie is speciaal bedoeld voor isolatiemaatregelen en wordt uitgevoerd door RVO.nl. Tot 1 januari 2021 is er voor de SEEH eigenaar én bewoner €84,- miljoen subsidie beschikbaar. Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, omdat de regeling Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) met isolatie wordt uitgebreid. Wat dan de exacte voorwaarden worden is nog niet bekend.

Aanvullende maatregelen

Binnen de nieuwe SEEH-subsidie kun je ook voor een paar andere maatregelen, die ook helpen om energie te besparen, subsidie aanvragen:

 • Isolerende deuren
 • Energiezuinig ventilatiesysteem
 • Waterzijdig inregelen
 • Energiedisplay of slimme thermostaat

Vraag een wooncoach van Duurzaam Thuis Twente om met jou mee te denken. Dan weet je wat logische stappen zijn om jouw huis te verduurzamen en kun je gelijk gebruik maken van deze subsidie.

Door wie:
RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Voor wie:
Particulieren en VVE’s (hiervoor gelden eigen voorwaarden en rentetarieven). Helaas is deze regeling niet beschikbaar voor huurders. Voor VVE’s is overigens ook nu al geld beschikbaar vanuit de eerste SEEH-subsidie.

LET OP

Niet alle soorten woningen komen in aanmerking voor deze subsidie. Woningtypen die niet in aanmerking komen voor deze subsidie zijn;

 • woonboten, woonwagens, recreatie- of vakantiewoningen of een tweede huis;
 • woningen die ondanks een woonbestemming niet eerder bewoond zijn geweest, bijvoorbeeld woningen die gerealiseerd gaan worden in getransformeerde kerken, kantoren, gymzalen, scholen of industriële gebouwen.

Voorwaarden

 • Je bent in het bezit van een geldig burgerservicenummer (BSN).
 • De woning is jouw eigendom én hoofdverblijf, of wordt jouw hoofdverblijf na renovatie.
 • Voor de betreffende woning is nog niet eerder een SEEH-subsidie verstrekt.
 • Je laat minstens 2 energiebesparende (isolerende) maatregelen uitvoeren. Let op: als je triple glas laat plaatsen, moet je daarbij ook isolerende kozijnen laten plaatsen. Voor deze combinatie kan je ook subsidie aanvragen.
 • De woning, en daarmee het te isoleren oppervlak, moet een bepaalde minimale afmeting hebben. Het minimaal vereiste oppervlak verschilt per woningtype. RVO.nl heeft een uitgebreid overzicht van woningtypes en oppervlakten op haar website staan.
 • Je vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen uitgevoerd en betaald zijn. Je stuurt foto’s (aangeleverd door het uitvoerende bedrijf), een kopie van de factuur en een bewijs van betaling mee met de aanvraag).
 • De maatregelen zijn uitgevoerd vanaf de openstelling van de regeling op 15 augustus 2019. Voor maatregelen die al eerder zijn uitgevoerd, kun je geen subsidie krijgen.
 • Je laat de maatregelen uitvoeren binnen de bestaande thermische schil. Dit betekent dat je voor aan- of nieuwbouw aan uw woning geen subsidie krijgt. Je moet hiervoor voldoen aan het bouwbesluit 2012.
 • Je laat alle maatregelen uitvoeren door één of meer deskundige bedrijven met een KVK-inschrijving in de sectie bouwnijverheid.
 • De maatregelen moeten een bepaalde minimale isolatiewaarde hebben. De uitvoerende bedrijven vullen een formulier in waarin zij dit bevestigen.
 • Het is niet toegestaan dat de eigenaar én bewoner zelf de maatregelen uitvoert.
 • Tegen bepaalde voorwaarden kun je ook subsidie krijgen voor een maatwerkrapport, opgesteld door een officieel erkend adviesbureau.

Hoogte van de subsidie

Elke maatregel heeft een eigen maximaal subsidiebedrag per vierkante meter.
Vanwege de onzekere Corona-tijden heeft de regering de subsidiebedragen per 1 juni 2020 verhoogd met ongeveer 10%. Deze verhoging geldt voorlopig tot eind van het jaar. Daarna gaan vermoedelijk de oude bedragen weer gelden.

Opgeteld bedraagt de subsidie maximaal € 10.000,- per woning. Voer je het zeer energiezuinig pakket uit, dan bedraagt de subsidie maximaal € 15.000,- (inclusief het bonusbedrag).

Op de website van RVO (zie onderaan deze pagina) staat een rekentool waarmee je kan berekenen hoeveel subsidie je kunt krijgen.

LET OP: RVO verstrekt per huis maar 1 keer subsidie. Als je nu al weet dat je meerdere (isolatie-)maatregelen wilt treffen, vraag dan gelijk subsidie aan voor meerdere maatregelen.

Combineren mag!
De SEEH-subsidie mag je combineren met de andere subsidieregelingen.

Gratis advies
Neem contact op met een wooncoach voor gratis en vrijblijvend advies.

Hoe vraag je deze subsidie aan?

Op de website van de RVO kun je sinds 2 september 2019 de aanvraag in dienen. Hiervoor vul je een speciaal formulier in. Het uitvoerende bedrijf vult ook een formulier in met de isolatiewaarde(s) en het aantal vierkante meters dat geïsoleerd is. Verder moet je foto’s (aangeleverd door het uitvoerende bedrijf), een kopie van de factuur en een bewijs van betaling met de aanvraag meesturen. Alle stappen van het aanvraagproces vind je hier.

Direct na de subsidieaanvraag krijg je een ontvangstbevestiging per e-mail. Als RVO de aanvraag goedkeurt, krijg je uiterlijk 13 weken na de aanvraag die beslissing per post.

Meer informatie:
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/vve